Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

Izmēģiniet
  • Izņemiet preci bez piegādes maksas
  • 14 dienu atgriešanas tiesības
  • Iegādājieties preces līzingā
Preču loterijas „Svinam 10 gadus Latvijā” noteikumi

Preču loterijas „Svinam 10 gadus Latvijā” noteikumi

Iepērcies interneta veikalā un laimē ceļojumu uz Turciju! Iepazīsties ar loterijas noteikumiem.

Preču loterijas „Svinam 10 gadus Latvijā” noteikumi

1. „Svinam 10 gadus Latvijā” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk – Loterija, kas notiek no 2013. gada 1. maija līdz 2013. gada 17. jūnijam. Preču izplatītājs un Loterijas organizētājs ir SIA „Studio Moderna”, reģistrācijas nr. 40003617324, juridiskā adrese: Mūkusalas 41b, Rīga, LV-1004, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotāji.

2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem Loterijas noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

3. Loterijas norises sākuma datums ir 2013. gada 1. maijs. Loterijas norises beigu datums ir 2013. gada 17. jūnijs. Periods, kurā iespējams veikt pirkumus un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2013. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. maijam.

4. Loterijas prece - jebkura prece, kura tiek izplatīta SIA „Studio Moderna” pārdošanas kanālā.

4.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 3. punktā minētajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

5. Loterijas norises teritorija: SIA „Studio Moderna” pārdošanas kanāli – mazumtirdzniecības veikali Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Venstpilī, Daugavpilī, interneta veikali www.top-shop.lv, www.dormeo.lv; www.kosmodisk.lv; www.delimano.lv; www.walkmaxx.lv; www.sharkclean.lv, Zvanu centrs un Top Shop katalogs, turpmāk – pārdošanas kanāli.

6. Loterijas dalībnieks: Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, izņemot šo noteikumu 7. punktā norādītās personas, turpmāk - dalībnieks.

7. Loterijā nevar piedalīties Loterijas rīkotāju darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētājs, turpmāk - balvu ieguvējs, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.

8. Balvu fonds, turpmāk - balva:

 

Balva

Skaits

Vienas balvas vērtība, EUR

Kopējā vērtība, EUR

Ceļojums uz Turciju 2 personām

1

2100,00

2100,00

Kopā:

1

-

2100,00

8.1. Ceļojumā ietilpst:

  • Starptautisks avio pārlidojums 2 (divām) personām no Latvijas uz Turciju un atpakaļ
  • 7 (septiņas) naktis Euphoria Club Palm beach viesnīcā 2 vietīgā numuriņā + brokastis katru dienu

8.2. Ceļojumā doties iespējams laika periodā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 31. oktobrim. Citā laika periodā nav iespējams izmantot balvu.

9. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2013. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. maijam, pārdošanas kanālu darba laikā, jebkurā no 5. punktā norādītajiem pārdošanas kanāliem nepieciešams noformēt un iegādāties vismaz vienu preci saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu. Noformējot un veicot pirkuma apmaksu par produktu vai produktiem, jebkurā pārdošanas kanālā, notiek automātiska reģistrēšanās Loterijai.

9.1. Noformējot un iegādājoties jebkuru 1 (vienu) Loterijas preci, kas minētas šo noteikumu 4. punktā, informācija par pirkuma izdarīšanu glabājas Loterijas rīkotāju uzskaites sistēmā.

9.2. Reģistrēšanās Loterijai šajos noteikumos noteiktajā veidā ir veicama ne vēlāk kā līdz 2013. gada 31. maijam. Reģistrācija, kura veikta pēc šī laika vai neatbilst šiem noteikumiem, tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvas izlozē.

9.3. Iegādātā prece nedrīkst būt atgriesta Loterijas rīkotājam saskaņā ar distances līgumu vai kāda cita iemesla dēļ pretī saņemot atpakaļ naudas summu pirkuma vērtībā. Dalība loterijā tiek anulēta gadījumā, ja prece tiek atgriezta atpakaļ preču izplatītājam.

10. Dalībniekiem ar dalību Loterijā nav saistītu papildu izdevumu, izņemot pirkumu jebkurā 5. punktā norādītajā pārdošanas kanālā.

11. Izloze notiek 2013. gada 10. jūnijā, plkst. 12:00. Izlozē piedalās izlozes dalībnieki, kuri pieteikuši savu dalību noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. maijam.

11.1. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāji. Izloze notiek pēc nejaušības principa. Ar funkcijas Index palīdzību izvēlas apgabalu no tabulas, kurā jāveic datu atlase. Ar funkcijas Randbetween palīdzību norāda ierakstu skaitu tabulā, piemēram, INDEX(A1:C4000;RANDBETWEEN(1;4000)). Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 002657. Apstrādes reģistrācijas Nr. 002311.

11.2. Izloze notiks Loterijas rīkotāju telpās – SIA „Studio Moderna” birojā, Rīgā, Mūkusalas ielā 41b, plkst. 12:00.

11.3. Izlozē tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves balvu ieguvēji gadījumam, ja primārais balvu ieguvējs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves balvu ieguvēji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves balvu ieguvēji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

12. Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka piedalīsies 12000 patērētāji. Iespēja iegūt laimestu ir 1 pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot - 1 pret 12000.

13. Pilns uzvarētāju saraksts jeb visi balvu ieguvēji tiks publicēti līdz 2013. gada 17. jūnija plkst. 23.59 mājas lapā www.top-shop.lv, kā arī laimētājs tiks informēts personīgi.

14. Dalībnieki, veicot produkta pirkumu 9. punktā norādītajā veidā, piekrīt to datu apstrādei Loterijas rīkotāju datu bāzē.

15. Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēja noteikšanai un to publicēšanai www.top-shop.lv, kā arī laimesta izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvas ieguvēju noskaidrošanu un balvas izsniegšanu.

16. Iesniedzot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

16.1. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki būs iesnieguši saistībā ar dalību Loterijā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

17. Balva tiks uzglabāta pie Loterijas rīkotājiem un tiks izsniegta balvas ieguvējam personīgi.

18. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar Loterijas uzvarētāju, zvanot uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru un vienosies par balvas saņemšanu.

19. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējam Loterijas rīkotājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personu apliecība vai auto vadītāja apliecība). 19.1. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.

19.2. Saņemot balvu, tiks pārbaudīti personas dati. Ja visi dati atbildīs reģistrētajiem Loterijā un šiem Loterijas noteikumiem, balvas ieguvējs saņem balvu.

19.3. Ja balvu ieguvēji nevarēs uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakritīs ar Loterijas laikā reģistrēto, kas ir laimējusi, balva netiks izsniegta.

20. Balvu ieguvējs balvu varēs saņemt līdz 2013. gada 25. jūnijam, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Pēc 2013. gada 25. jūnija balva vairs netiek izsniegta.

21. Ja ar balvu ieguvēju nebūs izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ, vai balvu ieguvējs pats līdz 2013. gada 25. jūnijam nebūs pieteicies balvu saņemšanai, balvu ieguvējs zaudēs savu balvu ieguvēju statusu, un balva bez jebkādas kompensācijas pāries Loterijas rīkotāja īpašumā.

22. Saņemot balvu, balvu ieguvējs un Loterijas rīkotājs parakstīs balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvējs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

23. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējiem iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimēto balvu.

24. Laimēto balvu apmaiņa pret citu balvu vai balvu izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

25. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

26. Balva, kas netiks izsniegta vai kuras balvu ieguvējs neizņems saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiks atkārtoti izlozēta un to vērtība netiks atlīdzināta naudā, balva pāries Loterijas rīkotāju īpašumā un Loterijas rīkotājs varēs rīkoties ar šo balvu pēc saviem ieskatiem.

27. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

28. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvas ieguvēju nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

29. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

30. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem - SIA „Studio Moderna” (Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV 1004, Latvija) līdz 2013. gada 26. jūnijam ar norādi Loterija „Svinam 10 gadus Latvijā”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

30.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2013. gada 26. jūnija, neizraisa juridiskas sekas.

30.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

31. Loterijas rīkotāju un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

32. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem Loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.top-shop.lv.

Rīgā, 2013. gada 2. aprīlī