Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

Izmēģiniet

Preču loterijas “Sagaidot rudeni!” noteikumi

 1. “Sagaidot rudeni!” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk - Loterija, kuru organizē SIA „Studio Moderna”, reģistrācijas nr.: 40003617324, juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, Latvija, LV-1004, turpmāk - Loterijas rīkotāji.
 2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 3. Loterijas norises teritorija - visa Latvijas Republikas teritorija. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 17. augusts. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 18. oktobris.
 4. Loterijas prece - jebkurš pirkums no Top Shop Rudens kataloga jebkādā vērtībā.
 5. . Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
 6. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 3. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde ārpus loterijas norises perioda nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 7. Loterijā nevar piedalīties SIA “Studio Moderna” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 8. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 17. augusta līdz 2019. gada 17. oktobrim, dalībniekam jāveic pirkums jebkādā vērtībā no Top Shop Rudens kataloga. Pasūtījums jāveic pa tālruni 67169071. Reģistrācija loterijai notiek automātiski veicot pasūtījumu.
 9. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 10. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
 11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

  A. Viens pirkums var laimēt tikai vienu balvu.

  B. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu balvu.

  C. Dalībniekam, piedaloties loterijā, NAV obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus dokumentus.

 12. Balvu fonds:
  Dormeo I memory S Plus matracis 1
  Delimano Nutribullet 600 5pcs 5
  DELIMANO CHEF VERTICAL BBQ Retail 5
  Delimano Air Fryer 5
  Dormeo Aloe Vera pillow 50
  Dormeo Siena duvet 50
  Rovus Spray mop 84
  Delimano Brava Shake It 5in1 100
  DELIMANO ASTORIA GRILLING SET 3PCS Retail 50
  Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 3255.63
 13. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:
  Izlozes norises laiksPeriods par kādu notiek izlozeIzlozētās balvas un skaitsRezervisti
  18.10.2019.plkst. 11.00 17.08.2019. plkst. 00.00 – 17.10.2019. plkst. 23.59 Viss balvu fonds 2 (divi) rezerves laimētāji katram balvu veidam

  Izloze notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 2. stāvā.

 14. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 2000 (divi tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 350 (trīs simti piecdesmit) pret visu kartiņu skaitu, prognozējot – 350 (trīs simti piecdesmit) pret 2000 (divi tūkstotoši).
 15. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 18. oktobrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.top-shop.lv.
 16. .Laimesta ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
 17. Uzvarētājam ir iespēja arī pašam sazināties ar Loterijas rīkotājājiem: Dēļu ielā 4, Rīgā, LV 1004. Vai zvanot pa tālruni 67807675.
 18. Ja dalībnieki līdz 2019. gada 15. novembrim nav pieteikušies balvas saņemšanai vai nav ieradušies pēc balvām, balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā un Loterijas rīkotāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.
 19. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 20. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.
 21. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 22. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
 23. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Studio Moderna” (Dēļu iela 4, Rīga, Latvija, LV-1004) vai elektroniski uz e-pastu info@top-shop.lv līdz 2019. gada 19. novembrim, ar norādi Loterija “Sagaidot rudeni!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 24. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 25. .Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 26. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.top-shop.lv, kā arī pa tālruni +371 67807674.